Bạn sẽ choáng ngợp trước những tác phẩm điêu khắc gỗ nghệ thuật, tượng gỗ cao cấp, gỗ mỹ nghệ cao cấp tại Gỗ Nghệ Thuật Sài Gòn.

-17%
4.800.000
-10%
1.800.000

Tượng Gỗ Ngựa Đẹp

Tượng Gỗ Nhất Mã Phi Thiên 50×20

5.500.000
-17%
Hết hàng

Tượng Gỗ Mỹ Nghệ Khác

Chim Trĩ Gỗ Trắc

5.000.000
-11%
98.000.000
-33%
8.000.000
-11%
Hết hàng
16.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Phúc Lộc thọ

Tượng Gỗ Tam Đa Liền Khối 103×60

15.000.000
Hết hàng
8.800.000
Hết hàng
12.000.000
Hết hàng
36.000.000
Hết hàng
42.000.000