Đạt Ma Sư Tổ là bậc cao tăng tu hành đắc Đạo, Ngài được sinh ra ở Nam Thiên Trúc – Ấn Độ. Ngài là con trai thứ 3 của vua Pallava Tamil. Tên thật của ngài là Bồ Đề Đa La, Kể từ đó, ngài trở thành vị tổ thứ 28 (truyền nhân của vị tổ 27).

Hết hàng
5.500.000
10.000.000
9.000.000
-20%

Tượng Gỗ Đạt Ma

TƯỢNG GỖ ĐẠT MA PHỤC LONG

16.000.000
-26%
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Lũa Đạt Ma

2.800.000
Hết hàng
4.500.000
Hết hàng
42.000.000
Hết hàng
8.000.000
Hết hàng
48.000.000