Đạt Ma Sư Tổ là bậc cao tăng tu hành đắc Đạo, Ngài được sinh ra ở Nam Thiên Trúc – Ấn Độ. Ngài là con trai thứ 3 của vua Pallava Tamil. Tên thật của ngài là Bồ Đề Đa La, Kể từ đó, ngài trở thành vị tổ thứ 28 (truyền nhân của vị tổ 27).

-26%

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Lũa Đạt Ma

2.800.000
-30%

Tượng Gỗ Đạt Ma

TƯỢNG GỖ ĐẠT MA PHỤC LONG

14.000.000
-13%
280.000.000
Hết hàng
42.000.000
Hết hàng
8.000.000
Hết hàng
48.000.000