Tượng gỗ nghệ thuật cao cấp HCM được Gỗ Nghệ Thuật Sài Gòn chế tác và gia công từ các phôi gỗ quý từ những phôi Gỗ Lũa, Gỗ Nu Hay những phôi gỗ quái quý hiếm, những tác phẩm về Tượng Gỗ Nghệ Thuật thường được nghệ nhân tạo hình theo thế tự nhiên của những phôi gỗ lũa,

Gỗ Nghệ Thuật Sài Gòn chỉ tập trung chủ yếu vào các tác phẩm tượng gỗ nghệ thuật, tượng gỗ lũa nghệ thuật, hay tượng gỗ nu hương, và đa số đều thực hiện trên những phôi gỗ có hình dáng đẹp tự nhiên, như là phôi gỗ lũa, phôi gỗ chun sụn, phôi gỗ nu quý hiếm… Mỗi tác phẩm đều được đục thủ công bằng tay cùng với những đường nét điêu khắc rất tỉ mỉ.

Hết hàng

Tượng Gỗ Mỹ Nghệ Khác

Tượng Voi Bằng Gỗ Nu Hương 60x50x55

90.000.000

Tượng Gỗ Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Quan Âm Bồ Tát 106x50x45

45.000.000
16.000.000
62.000.000

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Rồng Gỗ Lũa Hương 90x60x40

26.000.000
-12%
23.000.000
-14%

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Nghệ Thuật Thiện Ác 68x66x24

16.000.000

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Phật Di Lặc Gỗ Nu Hương Vip

120.000.000

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Rồng bằng gỗ 100x80x30

46.000.000
12.000.000

Tượng Gỗ Nghệ Thuật

Tượng gỗ Phật Thích Ca treo tường

12.000.000
-18%
Hot
9.000.000

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng gỗ Phật

11.000.000
-22%

Tượng Gỗ Mỹ Nghệ Khác

Tượng Gỗ Đại Bàng Tung Cánh

7.000.000
-20%

Tượng Gỗ Đạt Ma

TƯỢNG GỖ ĐẠT MA PHỤC LONG

16.000.000
-11%

Tượng Gỗ Mỹ Nghệ Khác

Tượng Gỗ Hỏa Kỳ Lân

16.000.000
350.000.000
14.000.000

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật Rồng Phun Lửa

32.000.000

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tâm Sinh Tướng

5.500.000
-13%
28.000.000
-17%
15.000.000
-8%
23.000.000

Tượng Gỗ Nghệ Thuật

Tượng Phật Gỗ Hương ôm đá

26.000.000

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Nhất Tâm Bái Phật 72x55x20

11.500.000
-14%
12.000.000
-22%
Hết hàng
14.000.000
-50%
Hết hàng
11.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Phật Di Lặc

TƯỢNG PHẬT DI LẶC GỖ NU HƯƠNG

120.000.000
-8%
Hết hàng

Tượng Gỗ Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Quan Công

5.500.000
Hết hàng
60.000.000
Hết hàng
5.500.000
-26%
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Lũa Đạt Ma

2.800.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Phật Thích Ca bằng gỗ

16.500.000
-17%
Hết hàng
5.000.000
-20%
Hết hàng
4.000.000
-19%
Hết hàng

Tượng Gỗ Mỹ Nghệ Khác

Tượng Gà Bằng Gỗ Ngọc Am

8.500.000
Hết hàng
12.000.000
-31%
Hết hàng
18.000.000
-42%
Hết hàng

Tượng Gỗ Mỹ Nghệ Khác

Tượng Gỗ Ông Thọ

3.500.000
-19%
Hết hàng

Tượng Gỗ Mỹ Nghệ Khác

Tranh Gỗ Phu Thê Viên Mãn

17.000.000
Hết hàng
12.000.000
-25%
Hết hàng
12.000.000
-9%
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Phật Di Lặc Gỗ Trắc 25x23x20

5.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Mỹ Nghệ Khác

Tượng Gỗ Nghê Béo 60x35x25

16.000.000
-20%
Hết hàng

Tượng Gỗ Nghệ Thuật

Thiềm Thừ Gỗ Gõ Đỏ 30x40x35

4.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Nghệ Thuật

Thiềm Thừ Gỗ Hương 38x60x70

11.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Nghệ Thuật

Cóc ngậm tiền gỗ xá xị

8.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Nghệ Thuật

Di Lặc Tam Phúc Gỗ Hương

23.000.000
Hết hàng
20.000.000
-7%
Hết hàng
39.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Phật Thích Ca

5.200.000
-10%
Hết hàng
79.000.000
-17%
Hết hàng

Tượng Gỗ Mỹ Nghệ Khác

Tượng gỗ Thần Tài

5.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng gỗ Phật – Nhất Tâm Bái Phật

100.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Rồng Gỗ Hương

39.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Rồng Lũa Hương

86.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Nghệ Thuật

Rồng Gỗ Trắc Đỏ Đen

48.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Nghệ Thuật

Tượng Rồng Bằng Gỗ Bách Xanh

36.000.000
-11%
Hết hàng
8.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Quan Âm

Tượng Gỗ Quan Âm

38.000.000
-11%
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Phật Di Lặc Gỗ Lũa Hương

8.500.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Nghệ Thuật

Tượng Phật Di Lặc Gỗ Nu Bách Xanh

7.500.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Nghệ Thuật

Tượng Phật Di Lặc Gỗ Nu Hương

36.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Rồng Gỗ Trắc 98x60x60

88.000.000
Hết hàng
18.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Phúc Lộc thọ

Tượng Gỗ Tam Đa Thế

15.000.000
Hết hàng
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Rồng Gỗ Hương

15.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Mỹ Nghệ Khác

Tượng Chuột Gỗ

6.000.000
-17%
Hết hàng

Tượng Gỗ Mỹ Nghệ Khác

Tượng Thần Tài bằng gỗ Pơ Mu

5.000.000
Hết hàng
5.800.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Rồng Gỗ Hương

34.000.000
-8%
Hết hàng

Tượng Gỗ Mỹ Nghệ Khác

TƯỢNG GÀ BẰNG GỖ HƯƠNG

6.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Mỹ Nghệ Khác

Tượng Gỗ Gia Đình Gà

7.900.000
Hết hàng
15.000.000
Hết hàng
5.500.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Mỹ Nghệ Khác

Tượng Trâu bằng gỗ

16.000.000
Hết hàng
36.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Nghệ Thuật

Tượng Rồng Gỗ Nu Hương 50x50x45

58.000.000
Hết hàng
56.000.000
Hết hàng
68.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Nghệ Thuật

Thiềm Thừ Gỗ Nu Hương

18.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Nghệ Thuật

Thiềm Thừ Gỗ Nu Xá Xị

12.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Đồng Tử Bái Quan Âm 80x45x30

14.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Mỹ Nghệ Khác

Tượng Gỗ Nghệ Thuật An Nhiên 50x30x15

11.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Gỗ lũa nghệ thuật – Rồng gỗ lũa

33.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Long Mã Nu Hương 80x50x45

88.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Phật – Nhất Tâm Bái Phật

11.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Gỗ Lũa Nghệ Thuật Phật Thích Ca Nằm

5.200.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Nghệ Thuật

Tượng Rồng Gỗ Nu Hương

32.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Rồng Đẹp 70

9.000.000
Hết hàng
10.000.000
Hết hàng
12.000.000
-8%
Hết hàng

Tượng Gỗ Nghệ Thuật

Diện Quan Âm Chóp Nu Hương

6.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Quan Âm Bằng Lũa Hương

18.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Nghệ Thuật

Tượng Quan Âm Bằng Gỗ Trắc

19.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Quan Âm Tự Tại

15.000.000
Hết hàng
120.000.000
Hết hàng
42.000.000
Hết hàng
8.000.000
Hết hàng
48.000.000
Hết hàng
18.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng gỗ Rồng đẹp – Rồng gỗ hương

58.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Rồng Bằng Gỗ Lũa Hương

30.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Nghệ Thuật

Tượng Rồng Gỗ Nu Cẩm Lai

46.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Rồng Đẹp

26.000.000
Hết hàng
26.000.000
Hết hàng
15.000.000