Diện Quan Âm Chóp Nu Hương

6.000.000

Diện Quan Âm Bồ Tát – Tượng Gỗ Nu Hương
Kích Thước: cao 35cm ngang 35cm sâu 03 cm

Chất Liệu: Chóp Nu Hương Cám
Liên Hệ: 0989448449
www.gonghethuat.vn

Hết hàng