Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật là một trong những thú chơi gỗ khá phổ biến hiện nay. Những tác phẩm về gỗ lũa nghệ thuật luôn mang lại những giá trị nhất định. Người chơi gỗ lũa nghệ thuật sẽ không bị nhàm chán với những tác phẩm về gỗ lũa, vì những tác phẩm về tượng gỗ lũa nghệ thuật luôn có những nét riêng nhất định (không đụng hàng) mỗi tác phẩm luôn là duy nhất vì phôi gỗ lũa luôn cho những hình dáng khác lạ và đầy nghệ thuật.
Nắm bắt được thị hiếu của người chơi và cũng để thoả niềm đam mê, từ đó Gỗ Nghệ Thuật Sài Gòn đã ra đời để tìm tòi những phôi gỗ độc lạ sau đó điêu khắc nên những tác phẩm về gỗ lũa có giá trị mãi về sau. Dưới đây là những tác phẩm về gỗ lũa nghệ thuật do Gỗ Nghệ Thuật Sài Gòn thực hiện.

Hết hàng
40.000.000

Tượng Phật Thích Ca

Tượng Phật Nằm

6.000.000
62.000.000

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Rồng Gỗ Lũa Hương 90x60x40

26.000.000
-12%
23.000.000
-14%

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Nghệ Thuật Thiện Ác 68x66x24

16.000.000

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Phật Di Lặc Gỗ Nu Hương Vip

120.000.000

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Rồng bằng gỗ 100x80x30

46.000.000
-18%
4.500.000

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng gỗ Phật

11.000.000
350.000.000
14.000.000

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật Rồng Phun Lửa

32.000.000

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tâm Sinh Tướng

5.500.000
-13%
28.000.000

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Nhất Tâm Bái Phật 72x55x20

11.500.000
-8%
Hết hàng
11.600.000
Hết hàng
60.000.000
-26%
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Lũa Đạt Ma

2.800.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Phật Thích Ca bằng gỗ

16.500.000
-17%
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Gỗ Lũa Nghệ Thuật Diện Quan Âm Bồ Tát

2.500.000
-9%
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Phật Di Lặc Gỗ Trắc 25x23x20

5.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Phật Thích Ca

5.200.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng gỗ Phật – Nhất Tâm Bái Phật

100.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Rồng Gỗ Hương

39.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Rồng Lũa Hương

86.000.000
-11%
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Phật Di Lặc Gỗ Lũa Hương

8.500.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Rồng Gỗ Trắc 98x60x60

88.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Rồng Gỗ Hương

15.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Rồng Gỗ Hương

34.000.000
Hết hàng
5.500.000
Hết hàng
36.000.000
Hết hàng
68.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Đồng Tử Bái Quan Âm 80x45x30

14.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Gỗ lũa nghệ thuật – Rồng gỗ lũa

33.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Phật – Nhất Tâm Bái Phật

11.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Gỗ Lũa Nghệ Thuật Phật Thích Ca Nằm

5.200.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Rồng Đẹp 70

9.000.000
Hết hàng
12.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Tam Đa – Phúc Lộc Thọ

12.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Quan Âm Bằng Lũa Hương

18.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Quan Âm Tự Tại

15.000.000
Hết hàng
42.000.000
Hết hàng
8.000.000
Hết hàng
18.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng gỗ Rồng đẹp – Rồng gỗ hương

58.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Rồng Bằng Gỗ Lũa Hương

30.000.000
Hết hàng

Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật

Tượng Gỗ Rồng Đẹp

26.000.000