Tượng Phật Nằm

6.000.000

  • Tượng Phật nằm | Phật Thích Ca
  • Kích Thước: Cao 30cm Ngang 35cm Sâu 25cm
  • Chất Liệu: Lũa Trắc Liền Khối
  • Liên Hệ: 0989448449
  • Địa Chỉ: 220 Trần Phú, P9 Quận 5. TP.HCM
  • www.gonghethuat.vn