Tượng gỗ Phật

11.000.000

  • Tượng Gỗ Bái Phật | Tượng Gỗ Phật Thích Ca
  • Kích Thước: Ngang 60cm cao 40cm sâu 20cm
  • Chất Liệu: Lũa Hương Liền Khối 
  • Liên Hệ: 0989448449
  • Địa Chỉ: 220 Trần Phú, P9 Quận 5. TP.HCM
  • www.gonghethuat.vn