Tượng Gỗ Quan Âm Tự Tại

15.000.000

Tượng Gỗ Quan Âm Tự Tại
Chất Liệu: Phôi Lũa Sụn Pơ Mu
Kích Thước: Cao luôn đế 104cm Ngang 30cm sâu 18cm  (đế cao 15cm)
www.gonghethuat.vn

Hết hàng