Tượng Gỗ Lũa Nghệ Thuật Diện Đạt Ma

8.000.000

Gỗ Lũa Nghệ Thuật – Đạt Ma Sư Tổ
Kích Thước: Ngang 60cm cao 60cm dầy 15cm
Chất Liệu: Lũa Hương Liền Khối 
Liên Hệ: 0989448449

Hết hàng