Tượng Gỗ Phật Di Lặc Gỗ Cẩm Chuột Siêu Vân 80x28x28

  • Tượng Phật Di Lặc gỗ cẩm
  • Kích Thước: Cao 80cm Ngang 28cm Sâu 28cm
  • Chất Liệu: Cẩm Chuột Siêu Vân
  • Liên Hệ: 0989448449
  • Địa Chỉ: 220 Trần Phú, P9 Quận 5. TP.HCM
  • www.gonghethuat.vn