Tượng Gỗ Tam Đa Thế

15.000.000

Tượng Gỗ Tam Đa Thế
Kích Thước: Cao 65cm ngang 60cm Sâu 20cm
Chất Liệu: Trắc Dây
www.gonghethuat.vn

Hết hàng