Tượng Gỗ ôm đá Quan Thế Âm Bồ Tát

12.000.000

Tượng Gỗ Ôm Đá – Quan Âm Bồ Tát
Kích Thước: Cao 76cm Ngang 58cm Sâu 40cm
Chất Liệu: Hương Ôm Đá Tự Nhiên Liền Khối
LH: 0989448449