Tượng gỗ nghệ thuật – Bái Phật 60x40x25

9.000.000

  • Tượng Gỗ Nghệ Thuật – Bái Phật
  • Tượng Gỗ Rồng Lũa Hương
  • Kích Thước: Cao 60cm ngang 40cm sâu 25cm
  • Chất Liệu: Hương Ôm Đá Liền Khối
  • Liên Hệ: 0989448449
  • Địa Chỉ: 220 Trần Phú, P9 Quận 5. TP.HCM
  • www.gonghethuat.vn