Lộc Bình Tỳ Bà Gỗ Cẩm Việt Tinh Lõi

14.000.000

  • Kích Thước: Cao 120cm Kính 20cm
  • Chất Liệu: Gỗ Cẩm Việt Tinh Lõi
  • Liên Hệ: 0989448449
  • Địa Chỉ: 220 Trần Phú, P9 Quận 5. TP.HCM
  • www.gonghethuat.vn

Hết hàng