Thiềm Thừ Gỗ Gõ Đỏ (kate) Việt 38x40x26

6.500.000

Thiềm Thừ Gỗ Gõ Đỏ – Cóc Ba Chân 
• Kích Thước: Cao 26cm Ngang 38cm Sâu 40cm
• Chất Liệu: Gỗ Gõ Đỏ Việt (kate)
• Liên Hệ: 0989448449
www.gonghethuat.vn