Tag Archives: tượng gỗ đạt ma

Đạt Ma Sư Tổ – Tượng Gỗ Đạt Ma

Tuong go dat ma su to 16

Bồ Đề Đạt Ma Sư Tổ Đạt Ma Sư Tổ là ai? Bồ-đề-đạt-ma (zh. 菩提達磨, sa. bodhidharma, ja. bodai daruma), dịch nghĩa là Đạo pháp (zh. 道法), ~470-543. Ông được coi là người truyền bá và sáng lập ra Thiền học và Võ thuật tới Trung Quốc. Theo truyền thuyết Trung Quốc, ông đã truyền […]

AllEscort