Tag Archives: tượng gỗ rồng

Tượng gỗ Rồng – Điêu Khắc Rồng Gỗ

tuong rong lua huong 80x70x20 5

Tượng Gỗ Rồng – Điêu Khắc Rồng Gỗ  Tượng gỗ Rồng hay những tác phẩm điêu khắc Rồng gỗ là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Gỗ Nghệ Thuật Sài Gòn, cửa hàng luôn tìm tòi những phôi quái độc đẹp tự nhiên để thực hiện những tác phẩm Rồng gỗ một cách […]